Sodeluj na dobrodelni dražbi in se poteguj za čelado smukaške legende Boštjana Klineta!

Dober namen povezuje!

V sodelovanju z neustrašnim smukačem Boštjanom Klinetom zbiramo finančna sredstva za ureditev športne infrastrukture na Sladkem Vrhu. Na dobrodelni dražbi, ki bo potekala od 19. 6. 2017 (od 00:00) do 23. 6. 2017 (do 15:00), je na licitaciji čelada našega smučarskega asa. Čelada bo dražitelju z najvišjo ponudbo predana iz rok Boštjana Klineta, na 10. tradicionalnem teku Sladkih 6, ki bo na Sladkem Vrhu dne 24. 6. 2017.

Pridruži se nam v naših prizadevanjih in oddaj svojo ponudbo.

Trenutna najvišja ponudba:170,00 €

Vključi se v dražbo:

EUR
Vpiši znesek v evrih, brez decimalnih mest
Na ta naslov boste prejeli vse nadaljnje informacije
Izpolni le, če v dražbo vstopate kot pravna oseba

PRAVILNIK IZVEDBE DOBRODELNE SPLETNE DRAŽBE ZA ČELADO BOŠTJANA KLINETA

1. člen

Organizator dobrodelne spletne dražbe je Paloma d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh (v nadaljevanju organizator).

2. člen

Dražba se bo pričela 19. 06. 2017 ob 00.00 in zaključila 23. 06. 2017 ob 15.00. Potekala bo spletnem mestu: www.paloma-drazba.si. Ponudbe, dane pred ali po navedenima terminoma, ne bodo upoštevane.

3. člen

Izkupiček dražbe bo v celoti namenjen za ureditev športnih objektov v Sladkem Vrhu.

4. člen

Predmet dražbe je čelada Boštjana Klineta.

5. člen

Posameznik ali organizacija donira tako, da se vključi v dobrodelno dražb, ki poteka na spletnem mestu www.paloma-drazba.si in v postopku licitacije ponudi višji znesek od trenutnega ter v obrazcu za licitiranje pošlje naslednje podatke:

6. člen

Organizator se zavezuje, da bo zgoraj navedene podatke uporabljal zgolj za namene poteka dobrodelne dražbe in jih skladno z varstvom osebnih podatkov ne bo uporabljal za druge namene.

7. člen

Po zaključeni dražbi bodo dražitelji obveščeni, ali so bili na dražbi najuspešnejši. Najuspešnejši dražitelj oziroma kupec je tisti, ki je za čelado v določenem časovnem obdobju ponudil največ.

8. člen

Kupec mora najkasneje do 23. 6. 2017 (do 16:00) donirani znesek nakazati na TRR organizatorja dražbe oz. poslati dokazilo o plačilu donacije na elektronski naslov [email protected] Čelado bo 24. 6. 2017 na 10. Tradicinalnem teku Sladkih 6 kupcu predal Boštjan Kline.

Nakazilo mora biti izvedeno na:
Paloma d.d.
Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh
TRR (IBAN): SI56 0451 5000 0183 159,
NOVA KBM d.d. (SWIFT KBMASI2X) Koda namena: CHAR
Namen: Donacija čelada Boštjan Kline

9. člen

Sodelovanje na dobrodelni dražbi je zavezujoče dejanje, najboljši dražitelj je dolžan izlicitirani predmet plačati in prevzeti. Če tega ne stori, odškodninsko odgovarja organizatorju, v denarni višini dvakratne izklicne cene predmeta. Organizator lahko uporabi vsa pravna sredstva za izterjavo odškodnine.

10. člen

V kolikor končni kupec zamudi rok plačila svojih obveznosti v primeru višje sile, se lahko z organizatorjem dogovori za morebitno podaljšanje roka plačila, vendar največ za tri (3) delovne dni. Če plačilo ni izvedeno tudi po podaljšanju plačilnega roka, lahko organizator prosto razpolaga s predmetom dražbe, zoper dražitelja, ki je prekršil zavezo za plačilo predmeta dražbe, pa vloži odškodninski zahtevek.

11. člen

Organizator lahko v primeru iz prejšnje točke k odkupu predmeta dražbe pozove tudi naslednjega najugodnejšega dražitelja in sicer za ceno, ki jo je ta dražitelj ponudil v postopku dobrodelne dražbe, zanj pa veljajo isti pogoji kot za prvega dražitelja.

12. člen

Kupec, ki ne izpolni svojih obveznosti, odškodninsko odgovarja dražitelju.

13. člen

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za izid spletne dobrodelne dražbe za čelado Boštjana Klineta v primeru nepoštenih namenov ali zlorab s strani dražiteljev.

14. člen

Organizator spletne dražbe si v primeru izrednih okoliščin dovoljuje spremembo teh pravil, o čemer obvesti vse udeležence spletne dražbe na svoji spletni strani in na svojem Facebook profilu.

15. člen

Za pravna razmerja v zvezi z javno dražbo se uporabi pravo Republike Slovenije. Morebitne spore si bodo udeleženci prizadevali reševati sporazumno. Če sporazum ne bo mogoč, bo v zadevi odločalo pristojno sodišče.

16. člen

Z udeležbo na dobrodelni dražbi vsak udeleženec sprejema ta pravila.

Paloma d.d.
Sladki Vrh, 16. 06. 2017